Účtovný výkaz

T.MEX, s.r.o. (IČO: 36256714) vykonala dňa 22.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD201_2021769233_IR_2012_2030740132013.TIF